Krontjong: volksmuziek uit Indonesië

Het krontjong muziekgenre is in de 19e eeuw ontstaan op het Indonesische eiland Java. In Nederland is deze muziekstijl bekend geworden door de hit 'Sajang é' uit 1980 van de Nederlands-Molukse muziekgroep Massada. In 2010 verscheen 'Kroncong Baru', een muziekalbum van de in Soerabaja geboren zanger/gitarist Erwin van Ligten en Julya Lo'ko.

14 Nov 2021

© 2023 Stillgoingwest.nl. All Rights Reserved.